על מרכז התמיכה : מהדורה 16

הערה: זו מהדורה ישנה של המסמך. לצפיה במהדורה האחרונה.

מרכז התמיכה הוא שיתוף פעולה בין ויה מכון מחקר , Whatsup אתר חדשות ופורומים של קהילת הקוד הפתוח והתוכנה החופשית הישראלית ו איגוד באינטרנט הישראלי .

המידע באתר התמיכה עוסק בתוכנות קוד פתוח ותוכנה חופשית ומבוסס על נסיונם של מתנדבים, חברי קהילת הקוד הפתוח והתוכנה החופשית הישראלית, בפרוייקט חצור הגלילית. בקיץ 2005 הוקמה בבי"ס אורט מקיף בעיירה חצור הגלילית מערכת מבוססת לינוקס בתצורת LTSP כדי לספק עמדות מחשבים חסרות לבית הספר. במקביל נבנה עבור קבוצת תלמידים מובילים קורס מעמיק במערכת ההפעלה גנו/לינוקס כדי שעם סיום הקורס יוכלו לסייע בהטמעת המערכת בבי"ס.

את הקורס כתבו חברי מועדון חייפוקס באירגונה של אורנה אגמון בן יהודה. בקורס הדריכו מיטב המדריכים חברי הקהילה בינהם גיא קרן, אורי עידן, אלון אלטמן אוהד לוצקי ועוד ותירגלו סטודנטים למדעי המחשב ממיכללת תל-חי שאף סייעו בהקמת המערכת. מערכי השיעור והמדריכים שכתבו איזי גולדנברג ושיר גולדנברג בנושא התקנת המערכת, מדריך ההטמעה שכתב צפריר כהן שאף עסק בהטמעת המערכת במהלך השנתיים הללו בביה"ס, מופיעים באתר.

על אף התהודה הרבה שפרויקט חצור הגלילית זכה לה הוא לא הצליח להתקיים ללא סיוע אינטנסיבי של מתנדבים חברי הקהילה. מרכז התמיכה קם כדי להציע לבתי-ספר שמעונינים ללמד או להקים מערכת מבוססת גנו/לינוקס או להשתמש בתוכנות קוד פתוח ותוכנה חופשית, ידע שיאפשר להם לקיים פרויקטים כאלו באופן עצמאי.

האתר מיועד כדי ליצור ידע חדש נוסף וגם כדי לרכז את המידע הקיים בתחום -- פרויקטים שמתנהלים בבתי-ספר בארץ, שמות של חברות שמספקות תמיכה בעבור תשלום, שמות של חברי קהילה לפי תחום מומחיות שיכולים להעביר הרצאת אורח בבתי-הספר, הפניות למדריכים נוספים, אתרי חדשות של הקהילה ועוד מידע שימושי רב. באתר מתוכננת מערכת פורומים ובאמצעותה ניתן יהיה לקבל גם סיוע נקודתי.

ניתן לערוך ולעדכן את כל המדריכים ומערכי השיעור המופיעים באתר לשפר ולכתוב מדריכים ומערכי שיעור נוספים (על ידי הרשמה פשוטה למערכת, בנתיים על ידי שליחת מייל ל- ). האתר מיועד לספק מידע בכל נושא, בתחום הקוד הפתוח והתוכנה החופשית, שמעניין אתכם.