Neverball & Neverputt : מהדורה 2

הערה: זו מהדורה ישנה של המסמך. לצפיה במהדורה האחרונה.

Neverball

מטרת המשחק

אתם בעצם כדור, ומטרתכם לאסוף מספיק מנקודות בשביל לעבור לשלב הבא. בתחילת כל שלב, כתובים טיפים על המסך, וכדאי לקרוא אותם. בכל שלב, כתוב בתחתית החלון בצד ימין את מספר הנקודות הדרוש על מנת לעבור שלב, ואת מספר הנקודות שנאספו עד כה. קבלת הנקודות נעשית ע"י איסוף מטבעות. לאחר שנאספו מספיק נקודות, נוצרות נקודות אור שדרכן עוברים לשלב הבא.

מטבע צהוב = נקודה אחת. מטבע אדום = 5 נקודות. מטבע כחול = 10 נקודות.

המשחק עצמו מתבצע ע"י הזזת המשטח שעליו הכדור נמצא. ניתן להזיז את המשטח בשתי דרכים: או עם החיצים במקלדת, או עם הזזת העכבר.

ניתן להיפסל כאשר: 1. הכדור נופל מהמשטח. 2. נגמר הזמן ולא הצלחתם לאסוף את כמות הנקודות הדרושה ו/או להגיע לנקודת הסיום.

דרישות מערכת

  • מערכת הפעלה אחת מהבאות: לינוקס, Win2K/XP, FreeBSD, OSX.
  • חומרה עם האצת OpenGL.
  • מעבד במהירות מינימלית של 500MHz.

התקנה

ניתן להוריד את המשחק מפה.

הערה

בחלק מהפצות הלינוקס, המשחק נמצא במנהל החבילות ורצוי להתקין אותו משם.

Neverputt

מטרת המשחק

זה בעצם משחק מיני גולף. צריך להכניס את הכדור לחור. ניתן לשחק עד 4 אנשים ביחד.

המשחק נעשה עם העכבר:

  • כדי לקבוע את כיוון הזריקה - מזיזים את העכבר לצדדים.
  • כדי לקבוע את עוצמת הזריקה - מזיזים את העכבר קדימה ואחורה (ורואים לפי הסימן הצהוב מה העוצמה הנוכחית).
  • כדי לבצע את הזריקה - לוחצים על הלחצן השמאלי של העכבר.

התקנה

מותקן ביחד עם Neverball.