התקנת מערכת Server-Thin Client עם Ubuntu 7.04

מסמך זה יתאר את מסלול נטול יסורים לבניית מערכת מבוססת Server-Thin clinet, או בעברית מערכת שרת-יחידות קצה. הבניה מתבססת על Ubuntu גירסה 7.04 . בהמשך יבוא גם מדריך מבוסס Edubuntu. במקביל אני מתאמן על כתיבה באתר - נא להתעלם בינתיים. התוכן זמני ולא מוגמר.