ראיונות על שפות ויזואליות(Tersus, Visual WebGui) : מקושרים