דיווח על תקלות

לאילו המעוניינים לדווח על בעיות ותקלות בתוכנות או בקשות לשיפור התוכנות הקיימות

Reporting Bugs / Wises / Support

LTSP.org BUG REPORT @ FreeDesktop.Org

Support forums:

  • k12osn : https://www.redhat.com/archives/k12osn/
  • ltsp-discuss : http://www.mail-archive.com/ltsp-discuss%40lists.sourceforge.net/index.html#24993

KDE : http://bugs.kde.org/query.cgi

RedHat / Fedora Core BUG REPORT : https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/enter_bug.cgi

Open Office Hebrew BUG REPORT : http://bugzilla.openoffice.org.il/

OpenOffice international : http://support.openoffice.org/index.html

OpenOffice international BUG REPORT: http://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html

oo forums : http://www.oooforum.org/

Firefox Hebrew: http://www.mozilla.org.il/firefox/

Firefox international: http://www.mozilla.org/

Opera international : http://www.opera.com/support/

Opera Linux support forum : http://my.opera.com/community/forums/forum.dml?id=3

Opera Hebrew Support Forum : http://my.opera.com/hebrew/forums/forum.dml?id=87

Opera Hebrew community : http://my.opera.com/hebrew/blog/

Opera BUG reports : https://bugs.opera.com/wizard/

adobe Flash Player 9 beta

download : http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer9.html

forum: http://www.adobe.com/cfusion/webforums/forum/categories.cfm?forumid=72&catid=616&entercat=y report feedback/issue : http://www.adobe.com/bin/fp9betafeedback.cgi OpenSource Flash Dev : http://www.osflash.org/osflash