דור גבעון על XTR שמציעה ממשק וירטואלי בעזרת תוכנה ומצלמה פשוטה בלבד : היסטוריה

שעה מהדורה משתמש תגובה
יוני 15, 2008
10:49 2 yael Update
10:47 1 yael חדש