עזרי לימוד

תיאור קישור
ספריית קורסים חופשים מודל
אנימציות פיסקליות אנימציה
ספריה דיגטאלית משרד החינוך
חומרי עזר אלגברה לחטיבת ביניים ותיכון
מדריכון אופן אופיס
מדריך PHP בי"ס אוהל שם
מדריך לפייתון גיא קרן וקהילת פייתון
עזרי לימוד למורים מותאמים לקוד חופשי