לוח שנה עברי

הקדמה

כל מערכת לינוקס מכילה לוח שנה מובנה. ניתן להשתמש בלוח זה ע"י שימוש בפקודות cal ו date המציגות את הלוח והתאריך בהתאמה. כדי לקבל גם את התאריכים העבריים צריך להתקין תכנה נוספת. מדריך זה יציג מעט מהתכנות המקלות על השימוש בתאריכים עבריים בלינוקס.

אם התקנתם את דביאן והשתמשתם בחבילת העברית user-he, תכנות לשימוש בלוח השנה העברי כבר מותקנות במערכת שלכם. אם לא התקנתם את חבילת העברית, אפשר להתקין תכנות לשימוש בתאריך עברי ע"י החבילה libhdate1. עוד חבילות תכנה לשימוש בתאריך עברי הן hebcal ו remind.

http://libhdate.sourceforge.net/

עזרים גרפיים

ישומון פנל

ישומון לוח השנה לפנל של גנום מוסיף את התאריך העברי לפנל, לצד התאריך הלועזי. הישומון מציג גם את החגים, פרשות השבוע, זמני הזריחה והשקיעה ואפילו את תמונת הירח. שם החבילה בדביאן hdate-applet

http://hdateapplet.sourceforge.net/

hdateapplet

לוח שנה

לצד ישומון הפנל, מותקן גם לוח שנה קטן, המציג את התאריך הלועזי לצד העברי. ניתן להפעיל את הלוח משורת הפקודה ע"י ghcal , או ghcal-he אם רוצים להכריח את המערכת להציג את לוח השנה בעברית.

ghcal

עזרים לשורת הפקודה

hcal

hcal הוא כלי שורת פקודה המציג את הלוח בדומה לכלי cal. ניתן להציג בעזרתו לוח של חודש בודד, או לוח של שנה שלמה. תכונות מיוחדות של כלי זה הן, האפשרות לקבל את הפלט כטקסט נקי או כפלט html ו ical

hdate ו hcal הם חלק מחבילת libhdate1 בדביאן.

ראה man hcal כדי לקבל פרטים נוספים http://libhdate.sourceforge.net/hcal.1.html

הפקודה

hcal

תציג את הלוח של החודש הנוכחי

הפקודה

hcal -h 2008 > cal.html

תיצור קובץ בשם cal.html אשר יכיל את לוח השנה לשנת 2008 בתסדיר html תקני.

hdate

hdate הוא כלי שורת פקודה המציג את התאריך בדומה לכלי date. תכונות מיוחדות של כלי זה, הן היכולת להציג בנוסף לתאריך העברי גם את החגים, הקריאות בתורה ואף את זמני היום המשוערים.

ראה man hdate כדי לקבל פרטים נוספים. http://libhdate.sourceforge.net/hdate.1.html

הפקודה

hdate

תציג את התאריך הלועזי לצד התאריך העברי

הפקודה

hdate -chr 1 2008

תציג את כל הימים של ינואר 2008. על כל יום, תציג את התאריך העברי, החג באותו יום (אם יש כזה) וזמנים משוערים של כניסת ויציאת השבת (בתל אביב).

hdate

עזרים לכתיבת תכנה

Libhdate

LibHdate מאפשרת לכתוב תכנות המשתמשות בתאריך עברי. ניתן להשתמש בספריה בשפות Python, Perl, PHP, Ruby, C++, C ו Pascal.

תעוד ניתן למצוא באתר הבית של הספריה ובדפי ה man.

http://libhdate.sourceforge.net/documentation_c/html/index.html

דוגמה לשימוש בספריה בשפת ++C:

#include <iostream>
#include <hdatepp.h>

using namespace std;
using namespace hdate;

int
main (int argc, char* argv[])
{
   // create a new Hdate object
   Hdate h;

   // print gregorian date
   cout << "Today is :\n";
   cout << h.get_gday () << "," <<
h.get_gmonth ()   << "," << h.get_gyear () << "\n";

   // print hebrew date: 0 - long format
   cout << h.get_format_date (0);
   cout << "\n";

   return 0;
}

דוגמה לשימוש בספריה בשפת Ruby:

# Import the hdate library
require 'hdate'

# Create a new Hdate object
h = Hdate::Hdate.new

# Print gregorian date
puts "Today is:"
puts "#{h.get_gday()},#{h.get_gmonth()},#{h.get_gyear()}"

# Print hebrew date: 0 - long format
puts h.get_format_date(0);

דוגמה לשימוש בספריה בשפת Python:

# Use locale to support hdate localization
import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL,'')

# Import the hdate library
from hdate import *;

# Create a new Hdate object
h = Hdate ();

# Print gregorian date
print "Today is:"
print str (h.get_gday ()) + "," + str (h.get_gmonth ()) + "," + str (h.get_gyear ())

# Print hebrew date: 0 - long format
print h.get_format_date (0);

דוגמאות בשפות נוספות ניתן למצוא בקוד המקור של הספריה או במאגר ה svn שלה.

http://libhdate.svn.sourceforge.net/viewvc/libhdate/trunk/libhdate/examples/bindings/

הערה

הקישור לRuby ו PHP הוסף בגרסה 1.4.11 , בגרסאות קודמות קיימים קישורים ל Pascal Python Perl C++ C

hdate tray icon: דוגמה מורכבת

hdate tray icon היא דוגמה מורכבת יותר לשימוש בספריה. היא משתמשת בקישור לשפת פיתון.

דרישות ההפעלה הן: python , pygtk ו libhdate-python.

על הישום אפשר לקרוא בדף הדוגמאות שבאתר הספריה, ניתן להוריד את הקוד ולהריצו דרך הקישור התחתון:

קישור להסבר קצר על hdate tray icon באתר של libhdate

קישור לקוד של hdate tray icon

דוגמה זו עושה שימוש באובייקט hdate. ניתן לקרוא עוד על האובייקט בדף המידע שבאתר הספריה:

קישור לתעוד של libhdate עבור שפת C++

קישור לתעוד של libhdate עבור שפת C

תמונת מסך המציגה את הישום (בפינה השמאלית העליונה) ודפדפן פתוח על דפי העזרה של הספריה. שלחן העבודה של xfce, הישום עובד בכל שלחן עבודה המאפשר הצגת צלמיות מצב (status icons):

hdate-tray-icon