השתלמות מורים "התלמיד והמורה בסביבת עבודה מקוונת"

הכרות עם סביבת ויקי סביבה שיתופית לכתיבה/קריאה ולימוד בסביבה של אינטרנט. להראות במקרן כיצד נרשמים, כיצד כותבים, דף שיחה. כיצד בוחרים ספק ויקי? אתר זולו מציע לנו את שרותיו

סדנא בקבוצות – כתיבת ערך באופן קבוצתי הצגת הממצאים

מדוע כדאי להשתמש בויקי בלמידה?

• כלי פשוט לתפעול (לא צריך ידע בבניית אתרים).

• סביבה שבה כל אדם יכול לתרום – עשוי להיות יתרון אך גם חיסרון. • יכולת לעבוד בסביבה פתוחה (כולם רואים ותורמים)

סגורה (רק למשתתפים רשומים), חצי פתוחה (משתתפים רשומים תורמים, כולם קוראים).

• אפשרות קלה לתיקון נזקים (ארכיון מאפשר שחזור נתונים).

• שקיפות – אפשר לראות את התרומות של אדם.

• עדכניות – אין עמידה במקום, הידע נבחן שוב ושוב והתוצר עשיר ומבוסס.

• היפרטקסטואליות – קישורים לדפים רלוונטיים.

• כלי תקשורת – אפשרות לדון זה עם זה על גבי הפלטפורמה בלי להזדקק לשירותי דוא"ל.

מה קורה ללמידה בסביבת ויקי

o יוצר קהילה לומדת באופן שיתופי – צריך להגיע להסכמה על הידע

o אין מקור ידע אחד

o חלוקת אחריות – ע"י חלוקת עבודה בשלב התכנון או מתוך יוזמה של הלומד שיש לו עניין או מוטיבציה להרחיב את הידע.

o הערה: כמו בכל סביבה אחרת, גם בויקי צריך שיהיו "מובילים" שיקחו אחריות ויסחפו אחריהם את הלומדים. כדי להשביח את הלמידה צריך לטפח ולתגמל את המובילם הללו.

o הויקי יוצר הזדמנות ללימוד ותרגול אתיקה אישית וחברתית – יש להקפיד על ביקורת בונה ולשמור על כבוד המשתתפים.

כיצד מעריכים את הידע שנצבר בויקי?

• מספר עורכים (גיוון) – כמות וקצב

• מספר עריכות (הקפדה) – כמות וקצב

• לינקים פנימיים

• לינקים חיצונים

• גודל המאמר – בהתאם להגדרות שנקבעו בתכנון.

• האם התקיימה "שיחה" בין המששתפים על הערך.

• מקורות הידע לכתיבה (האם צויינו המקורות? האם הם אמינים?)

• שמירה על זכויות יוצרים

קושי: התוצר בויקי הוא פרי של עבודה קבוצתית, כלומר ההערכה היא של עבודת הקבוצה. כיצד מעריכים את התוצר של עבודת היחיד (מאוד רלוונטי למורה בביה"ס)?

• יש לקבוע מראש מדדים להערכה של תוצר היחיד.

• מספר התרומות שלו בעבודת הצוות

• איכות התרומות שלו

כדאי לראות את האתר של בית ספר ריגוזין, שם יש את התוצר האישי בדף האישי ואת התוצר הקבוצתי. בנוסף, כדאי לראות את הוראות העבודה, המחוון שניתן לתלמידים ויומני הלמידה.

דרכים לשימוש בויקי בהוראה:

o הגשת תוצר אישי – כתיבת ערך אישי בתוך דף הויקי

הכיתתי והגשתו למורה. מתאים לשלב הראשון שבו התלמידים אינם מכירים את סביבת הויקי ועסוקים בהתגברות על קשיים טכניים.

o הגשת תוצר קבוצתי – יצירת תוצר לימודי משותף לקבוצת לומדים. הלומדים יכולים לעשות זאת ביחד סביב מחשב אחד או ע"י שימוש בריבוי מחשבים תוך שימוש בפונקציית ה"עריכה" וה"שיחה" המובנים בתוך סביבת הויקי.

מומלץ להקצות לכל אחד מחברי הקבוצה דף אישי שיאפשר לו לאסוף מידע ולפתח רעיונות, לפני העברתם לסביבה המשותפת.

o ניתוח קבוצתי של מאמר – כל קבוצה מקבלת מאמר או פרק מספר הלימוד ועליה להכין ביחד תקציר שלו.

o בניית דף שאלות ותשובות לקראת מבחן – המורה נותן מאגר שאלות מהעבר, התלמידים עונים עליהם ויוצרים "בנק" של שאלות ותשובות.

o תיקון תשובות – המורה נותן לתלמידים תשובות שגויות והתלמידים צריכים לתקן ולערוך אותן מחדש.

o הכנה משותפת של שאלת חקר או הצעת מחקר

o הקמת מאגר משותף של מונחים. את המונחים המוצלחים אפשר לתרום למאגר ארצי או עולמי (ויקיפדיה ועוד).

o כיצד נשלב ויקי ודיגלו בסדרה של פעילויות לימודיות?

מטלת בית קראו את הכתבה: החינוך הדיגיטלי

בכתובת: http://net.nana10.co.il/Article/?ArticleID=511235&sid=127

  1. בכתבה שלפניכם נטען שסביבת הויקי משנה את האופי שבו אנו חושבים ויוצרים.

רשמו איזה שינויים בלמידה ובחשיבה מתרחשים כאשר צורכים מידע ויוצרים ידע בסביבת ויקי.

  1. בכתבה יש 2 הערות לגבי השמוש בסביבת ויקי בלמידה:

א. אי אפשר לקרוא וללמוד באופן ביקורתי בסביבת ויקי ללא "בסיס ידע קודם ומוצק" ולכן הויקי לא מתאים לתלמידים בתיכון. כלומר בשלב ראשון יש להקנות ידע ורק אח"כ לבנות/לפתח ידע חדש.

ב. הלמידה היא שיטחית: תלמידים מרפרפים בערכים שכתבו אחרים ומעתיקים אותם ללא ביקורת.

ג. בכתבה אחרת מובע חשש לא רק מהעתקות אלא גם מהעובדה (לדעתו של הכותב), שהכתיבה בעבודה קבוצתית נעשית ע"י קומץ של תלמידים בלבד.

ראו: http://interlearn.blogspot.com/2007_03_01_archive.html המאמר "מה עושים עם הויקי" – בתחתית הדף.

כיצד אפשר להתמודד עם שלוש הערות הביקורת הנ"ל בלמידה בסביבת ויקי?

מקורות: מצגת של ד"ר גלעד רביד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

http://meital.iucc.ac.il/meital/Archive/wiki/wikiIntro.ppt

האתר של אברום רותם סביבת למידה מקוונת - מאמרים, הרצאות ועוד.

http://avrumrotem.com/avrum-S/wikikita/

דרכים לישום ויקי בהוראה האוניברסיטה הפתוחה "ויקיאופ"

http://telem.openu.ac.il/hp_files/files/community.html#wiki

חגית מישר-טל ועדנה טל-אלחסיד, "מטלה שיתופית בקורס אקדמי בסביבת ויקי", על הגובה, מרץ 2007.

בית ספר ריגוזין http://www.edu-wiki.net/rogozina/index.php

הוראה ולמידה באינטרנט – האתר של ד"ר אילנה מודלינגר, האוניברסיטה העברית ירושלים.

http://web.mscc.huji.ac.il/techedu/techedu/learning.htm