התקנת שרת K12LTSP על פדורה : היסטוריה

שעה מהדורה משתמש תגובה
אוק' 15, 2007
10:43 7 Update
10:42 6 yael Update
10:42 5 yael Update
10:42 4 yael Update
10:42 3 yael Update
10:42 2 nadavkav Update
10:42 1 nadavkav חדש