הרצאה 6 - פרופ' יוחאי בנקלר מציג את מחקרו החדש העוסק בשיתוף פעולה ופרופ' עדנה אולמן מרגלית מגיבה לדבריו

ב- 4.6.2008 הציג פרופ' יוחאי בנקלר את עבודת המחקר הנוכחית שלו בנושא שיתוף פעולה בפקולטה למשפטים של אונ' ת"א.

לדבריו הגיבה גם פרופ' עדנה אולמן-מרגלית, ראש המרכז לחקר הרציונאליות באוניברסיטה העברית בירושלים: