לינוקס בבתי-ספר בעולם : מהדורה 67

סרטי וידאו, מאמרים, נתונים על הטמעת לינוקס בבתי-ספר בעולם:

נושא סוג קישור קישור
הטמעת לינוקס בספרד מאמר אקסטראמדורה
שימוש בלומדות סרט מערכת החינוך
התקנת LTSP עמוד לינוקס בבתי-ספר בעולם