רשתות - שינוי הגדרות: DHCP, בדיקת תקשורת, כתובות קבועות, ניתובים : היסטוריה

שעה מהדורה משתמש תגובה
אוק' 15, 2007
10:43 12 Update
10:42 11 yael Update
10:42 10 yael Update
10:42 9 yael Update
10:42 8 yael Update
10:41 7 yael Update
10:41 6 yael Update
10:41 5 yael Update
10:41 4 yael Update
10:41 3 yael Update
10:41 2 yael Update
10:41 1 yael חדש