קבוצת פעולה קוד פתוח בחינוך

זהו מסמך ראשוני ולא סופי של סיכום פגישת "קוד פתוח בחינוך" שנערכה בסוף כנס אוגוסט פנגווין 2007.

מבוא קצר (נדב)

אני מתכוון לפתוח מספר דיונים (בהקדם) בכל נושא המופיע ברשימה ולרכז את מסכנותיהם בדף זה בסיום הדיון. הנושאים המופעים בסיכום זה הם נושאים שזכרתי מהמפגש והיו קרובים לליבי :-) אשמח אם כל אחד מהנוכחים ואילו שלא נכחו יוסיפו נושאים או יתקנו את נוסח הנושאים הנוכחי.

נושאים הדורשים דיון (קצר) נוסף

 • מיקום האתר, קבוצת דיון או רשימת דיון אשר ירכז את פעילות הקוד הפתוח בחינוך (נדב:אני חושב שיש למקם את כל הפעילות באתר המקור שהוא נטרלי וגם פורמלי מספיק כדי לבוא במגע עם גופים ציבוריים כל שהם)
 • מיפוי החברות והשרותים הניתנים במסגרת הקוד הפתוח בארץ בהקשר של תוכנות, הדרכה, תמיכה כללית, רכישת חומרה + תוכנת קוד פתוח
 • מיפוי (חדש ונוסף) של פעילות הקוד הפתוח בתחום החינוך בארץ (ואולי בעולם) סיפורי הצלחה ואנשי קשר.

נושאים נוספים

 • בדיקה ומיפוי של השרותים והתוכנות אשר בתי הספר מעוניינים בהם ומציאת מענה מתוך עולם הקוד הפתוח
 • מיקוד מאמצי תרגום ו"עיברות" במספר תוכנות וסביבות עבודה.
 • אתר לשיתוף חומרי לימוד המוצגים באינטרנט בצורה תקינה (del.icio.us/myschool)
 • התקנה של מערכת מודל בשרת ניטרלי ויצירת תכנים לערכת החינוך
 • התארגנות לקראת יום עיון להגברת המודעות למורים ורכזי מחשוב. (תחילה: רשימת החברות המעוניינות להציג)
 • עירצוב נוסף של קזית 3 לחלוקה למורים ורכזי מחשוב (לאחר בדיקה חדשה של התוכנות החיוניות לבתי הספר, לפי התייעצות אתם) מתוחזקת על-ידי ארתיום טונקיך
 • עירצוב דיסק תוכנות קוד פתוח למערכת ההפעלה וינדוס
 • המצב של wine ותמיכה בתוכנות חינוכיות ישנות (מטח) (לברר עם שחר שמש – מנגנון עברית)

תוכנות

רשימת מקצועות ותוכנות שימושיות (שימוש ברשימת התוכנות של מיזם כינרת כבסיס) תוכנות לפתרון שרותי מנהלה בבתי ספר תוכנות למורים שרותי רשת (ווב 2 ) / מערכות ניהול תוכן

תכנים פדגוגיים ברשת

רשימת אתרים תקניים בעלי תכנים של תוכנית הלימודים אתרים לא תקניים ובעלי בעיות תצוגה מעקב אחר פניה למנהלי אתרים לא תקניים מאגר שיטות ודרכים להנגשת אתרים לא תקניים מאגר תיקנים גריז-מונקי לאתרים לא תקניים

הכנת מסמכי הגברת "מודעות הציבור"

 • מסמך-תבנית להורים המעוניינים לפעול לקידום קוד פתוח בבית הספר בו לומדים ילדיהם.
 • מסמך-פתרונות למנהלי בתי ספר
 • מסמך או מצגת פתרונות לרכזי מחשוב ובכירים במשרד החינוך.