ארגז חול

אם רוצים רק לנסות את כלי הויקי אפשר כאן.

לינק נראה כך

איך יוצרים לינק לדף קיים בתוך הויקי?? איך יוצרים דף חדש מתוך דף קיים - האם זה אפשרות?

כדי ליצור לינק יש ללחוץ על צלמית ה"לינקים" ולהזין את המילה אשר תהפוך ללינק ואת כתובת האתר לתוך חלון הדו שיח נראה כי בינתיים אי אפשר להפוך מילה שקיימת בדף ללינק (ז"א אין לי אפשרות לסמן מילה ולהפוך אותה ללינק)

כתב מודגש

כתב נטוי

כתב עילי

כתב תחתי

רשימה לא ממוספרת (יש להוסיף שורה ריקה בין טקסט ורשימה)

  • אחד
  • שתיים

רשימה ממוספרת (יש להוסיף שורה ריקה בין טקסט ורשימה)

  1. אחד
  2. שתיים

הערה

זה אמור להיות הערה - איך זה נראה? בכל מקרה חלון הדו שיח לא מוצג היטב במחשב שלי - ראו תמונה...

חלון דו שיח הערות

טבלה

שם כיתה ישוב מורה
טקסט טקסט טקסט טקסט
טקסט טקסט טקסט טקסט
טקסט טקסט טקסט טקסט
טקסט טקסט טקסט טקסט

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

חזרה לכיוון רגיל