ראובן ויעל מפרשים חדשות טכנולוגיות 1 : מהדורה 1

הערה: זו מהדורה ישנה של המסמך. לצפיה במהדורה האחרונה.

תוכנית ראשונה