ראובן ויעל על חדשות טכנולוגיות 10 - הקשר בין Cloud Computing ומגמות ירוקות : מהדורה 3

technews10

על הקשר בין שירותי אינטרנט הולכים וגדלים צריכת אנרגיה וזיהום הסביבה וגם כמה מילים על תכנון ערים בישראל.

קישורים

  • Buy our stuff, save the planet - The Economist
  • Hiding in Plain Sight, Google Seeks More Power - The New York Times
  • תומאס פרידמן
  • שירות שיתוף מכוניות בערים בשם Zipcar