ראובן ויעל מפרשים חדשות טכנולוגיות 9 והפעם Ubuntu 8.04 : מקושרים