קהילת קפתח - שאילת שאלות וחיפוש : היסטוריה

שעה מהדורה משתמש תגובה
אוק' 15, 2007
10:43 18 Update
10:42 17 yael עודכן קישור מ-תיעוד:"קהילת קפתח - תוכנה חופשית, כללי יסוד " ל-תיעוד:"קהילת קפתח - תוכנה חופשית, כללי יסוד"
10:42 16 yael Update
10:42 15 yael עודכן קישור מ-תיעוד:"קהילת קפתח - תוכנה חופשית, כללי יסוד ופתרון בעיות" ל-תיעוד:"קהילת קפתח - תוכנה חופשית, כללי יסוד "
10:42 14 yael עודכן קישור מ-תיעוד:"קהילת קפתח 1" ל-תיעוד:"קהילת קפתח - תוכנה חופשית, כללי יסוד ופתרון בעיות"
10:42 13 yael Update
10:42 12 yael Update
10:42 11 yael Update
10:41 10 yael Update
10:41 9 yael עודכן קישור מ-תיעוד:"הקדמה - קהילת הקוד הפתוח והתוכנה החופשית 1" ל-תיעוד:"קהילת קפתח 1"
10:41 8 yael Update
10:41 7 yael Update
10:41 6 yael Update
10:41 5 yael Update
10:40 4 yael Update
10:40 3 yael Update
10:40 2 yael Update
10:40 1 yael חדש