לוח לבן 1 - פתרון למדיה עשירה במחשבים מיושנים : מקושרים